fbpx

Termeni și condiții

Termenii și condițiile cu privire la utilizarea site-ului

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

www.reveriamall.ro – este site-ul societății ALIANIS AMD CONSULTING SRL, persoană juridică de naționalitate română, avănd sediul social în Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 2/29, jud. Cluj, având CUI 43285599, Nr.Ord.Reg.Com. J12/3628/04.11.2020

Vânzător – ALIANIS AMD CONSULTING SRL

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ALIANIS AMD CONSULTING SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între ALIANIS AMD CONSULTING SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail validă și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt reale,  corecte, complete și actualizate.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri și/sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării. În cazul în care nu se finalizează cumpărătura din diverse motive, Cumpărătorul/Utilizatorul se va asigura în mod obligatoriu că a șters produsele/serviciile adaugate în acesta, pentru a nu ține blocat/blocate CUPOANELE DE REDUCERE la ar fi avut dreptul în comanda respectivă. Neefectuarea golirii coșului, în cazul că nu finalizați comanda, aduce după sine, pierderea acestora și poate apărea riscul să nu beneficiați de reducere la următoarea comandă.

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.reveriamall.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de catre Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. Acesta se va descărca, de către Colaboratorii constructori de rețele sau Revănzători, din Panoul de control meniul Descărcări.

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul respectă sau nu specificațiile menționate.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informatii generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum ți alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către ALIANIS AMD CONSULTING SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul iși rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărator de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate ALIANIS AMD CONSULTING SRL iși rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel interesele societății ALIANIS AMD CONSULTING SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa în scris către office@reveriamall.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele mentțonate la sectțunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, ALIANIS AMD CONSULTING SRL își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor ți/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) și este specificat dacă includ sau nu TVA.

3.5. In cazul plăților online Vânzâtorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7. Dupa 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email inscrisa de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii si în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a ALIANIS AMD CONSULTING SRL , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terțe părți, modificarea ți/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ALIANIS AMD CONSULTING SRL, includerea oricărui Contțnut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ALIANIS AMD CONSULTING SRL asupra Continuțului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al ALIANIS AMD CONSULTING SRL.

.5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între ALIANIS AMD CONSULTING SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea ALIANIS AMD CONSULTING SRL cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră in conflict cu prevederile Documentului, sau în cazul în care are încheiat un acord cu Vânzătorul prin semnarea unui Contract de colaborare între părți.

5.5. În cazul În care ALIANIS AMD CONSULTING SRL conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea ALIANIS AMD CONSULTING SRL pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ALIANIS AMD CONSULTING SRL și/sau al angajatului/prepusului ALIANIS AMD CONSULTING SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare (contractul de colaborare) care îl insoțeste, în cazul in care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitațile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare și facturare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să-l contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ALIANIS AMD CONSULTING SRL, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv ți fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

6.6. În cazul in care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea face o cerere scrisă la adresa office@reveriamall.ro

6.7. În cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au insoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată prin virament bancar.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el insuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător și achitat în avans cu cardul sau virament banacar, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

“în stoc” – avem mai mult de 10 bucăți în stoc

“stoc limitat” – avem mai puțin de 5 bucăți în stoc

“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stoc

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. ALIANIS AMD CONSULTING SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. ALIANIS AMD CONSULTING SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8. COMUNICĂRI COMERCIALE

8.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul iși poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

8.1.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

8.1.3. prin contactarea directă a Vânzătorului.

8.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Cont:

“Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

– la modificarea prețului Bunurilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,

– la existența Bunurilor sau Serviciilor în sectțunea “Coșul meu”, și

– disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”.

8.3. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la ALIANIS AMD CONSULTING SRL sau prin contactarea ALIANIS AMD CONSULTING SRL in acest sens.

8.4. De asemenea, pentru imbunătățirea ofertei de Bunuri / Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. ți nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea societății ALIANIS AMD CONSULTING SRL la adresa de e-mail office@reveriamall.ro

9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.reveriamall.ro includ TVA.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărator o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare. Cumpărătorul poate accesa și/sau lista Factura în meniul Comenzi pe Panoul de Control al contului său de pe www.reveramall.ro (primește și în colet factura)

9.3. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul iși exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.5. Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile societății ALIANIS AMD CONSULTING SRL și nici nu vor fi stocate de către ALIANIS AMD CONSULTING SRL sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia Payments SRL inregistrată în București RO15565496, J40/9170/2003 cu sediul social pe Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5 Office Building, etaj 4, București, sector 2, 021901.

  • Plata cu cardul, a produselor achiziționate pe site-ul www.reveriamall.ro, se face conform cu termenii și condițiile de utilizare impuse de Netopia Payments SRL, precum și clauzele impuse de VISA și MATERCARD, pe care le puteci consulta aici.

9.6.. In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la inregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

9.7. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către ALIANIS AMD CONSULTING SRL sunt următoarele:

  • livrarea bunurilor comandate se face prin Nemo Express SRL
  • bunurile comandate se vor livra în 1-3 zile de la data comenzii, în funcție de ora emiterii acesteia, pentru comenzile plătite cu cardul și a celor cu plata ramburs;
  • pentru comenzile plătite cu virament bancar, livrarea se face în ziua sau în următoarea,  intrării banilor în contul SC Alianis AMD Consulting SRL;
  • Nu se fac livrări sâmbăta și duminica.
  • În cazul în care, din vina Vânzătorului, se livrează greșit un produs (cafea single origin) , acesta va putea fi returnat numai dacă nu a fost desfăcut (pachetul cu cafea),
  • Returnarea banilor, în cazul unui retur, se va face în termen de 7 zile lucrătoare prin virament bancar.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare (Factură respectiv Aviz de însoțire și AWB).

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul Romăniei.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (ințelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricareia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul iși asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților/Utilizatorilor/Cumparatorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

13. SCRIEREA DE REVIEW-URI

13.1. scrierea de Review-uri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunea “Review-uri”, dacă aceasta este activată de către Vânzător). Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative (dar nu calomniatoare sau rasiste), și se vor referi strict la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.

13.2. În momentul înregistrarii unui anumit Review pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

13.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review în secîiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care tțn de modul desfășurării Comenzii;

să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;

să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător sau pe Vânzător,

să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectănd astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

să foloseascaă această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit produs de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse similare;

să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către ALIANIS AMD CONSULTING SRL sau să înscrie Review-uri care să conțină materiale de natură publicitară pentru alte produse ale altor companii ;

să nu utilizeze Review-ull ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

13.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review insoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review insoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

13.5. Când un Review este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă incalcă Termeni ți Condiții Site. Textele,  fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

13.6. În cazul În care VÂnzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta iți rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri în secțiunile “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail office@reveriamall.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă aici

15. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

15.1.Te rog sa parcurgi Politica de Cookies, disponibila aici

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

17.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Cluj-Napoca.